ای وای...

ای وای اگر پا به حرم بگذاری
یک تکه ز دیوار حرم برداری ...
شیعه به حریم عمه جان حساس است
گفتم که به گوش سگیت بسپاری
====
آقاجان ...
ما بیخیال مـرقـد زینب نمیشویــم
روی تمام سینه زنانت حساب کن

✯ یادواره شهدای منطقه راه آهن✯
/ 0 نظر / 8 بازدید