همایش استانی امربه معروف ونهی از منکر در تبریز برگزار شد


رحیم رضاخانی

وی تعداد مقالات ارسالی به دبیرخانه این همایش را  132 عنوان و 48 اثر فرهنگی ذکر کرد و گفت: از تعداد یکصد و 32 مقاله ارسالی به دبیرخانه همایش 76 مقاله به عنوان مقالات برتر انتخاب شدند.

واحدی فلسفه برگزاری این همایش را عمل به فریضه امر به معروف و نهی از منکر دانست و افزود: دانشجویان به عنوان سرمایه مهم نظام در دانشگاه ها با فرهنگ سازی فریضه امر به معروف و نهی از منکر می توانند در مردم جامعه نیز تاثیر مثبتی داشته باشند.

وی ادامه داد: همایش راه کارهای تحقق و توسعه امر به معروف و نهی از منکر اقدامی برای فرهنگسازی استفاده از پژوهش های دانشجوها و هیئت های علمی دانشگاه ها است.

واحدی با اشاره به عملکرد دانشگاه پیام نور استان در شش ماهه نخست امسال گفت: در شش ماهه نخست امسال 60 مقاله توسط دانشجوها و هیئت علمی دانشگاه تولید و 49 کتاب چاپ شده، 19 قرارداد پژوهشی انجام، 22 طرح پژوهشی منعقد و همچنین یک اختراع به نام دانشگاه پیام نور ثبت شده است.

لازم به ذکر است دبیرستاد یادواه شهدای منطقه راه آهن تبریز جناب مهندس رحیم رضاخانی در این همایش استانی پروژه ای با عنوان موانع وراهکارهای ترویج وتوسعه امرب معروف ونهی از منکر شرکت نمودند که پروژه ایشان جزوه مقالات برتر انتخاب شد.

/ 0 نظر / 10 بازدید