به یاد شهید محمدشهرام گودرزی

 عضو گروه تفحص لشکر ۳۱ عاشورا

صبح روز اول فروردین سه سال پیش را به یاد داری ؟ وقتی که هروله کنان بسوی قتلگاه فکه می رفتی ... آنجا دیگر توان همراهی تو را در خود ندیدم و همان جا بود که فهمیدم که من جا ماندم و تو رفتی .... رفتی و به خدا پیوستی و من تنها ماندم ...مرا نیز با خود ببر ... هرچند دل این شقایق به مانند دل تو شیدا نیست ، اما دل شیدای تو را دیده و طعم شیدایی را چشیده ....


/ 0 نظر / 5 بازدید