وصیت‌نامه شهید غلامحسین جعفری ‌فرزام

وصیت‌نامهشهید غلامحسین جعفری ‌فرزام

من چون امانتی از خدا برای شما بودم که شما وظیفه داشتید این امانت الهی را بخوبی و در نهایت دقت نگهداری کنید و پرورش دهید و این کار را بخوبی انجام دهید و از یک امتحان حق‌تعالی سرافراز بیرون آمدید. و اکنون نوبت امتحان دوم است که این امانت الهی را به صاحب اصلیش برگردانید و امیدوارم که از این امتحان هم پیروز بیرون آیید و قبول شوید.

فرازی از وصیت‌نامهشهید غلامحسین جعفری ‌فرزام

/ 0 نظر / 14 بازدید