همایش امربه معروف ونهی از منکر در تبریز

همایش یک روزه راهکارهای تحقق و توسعه امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاه، به همت دانشگاه پیام نور استان برگزار شد.

به گزارش لاله های تبریز،رئیس این همایش در آیین آغاز به کار این همایش اظهار کرد: این همایش به دلیل نقش فرهنگی و اجتماعی فریضه امر به معروف و نهی از منکر و لزوم تبیین اهمیت آن در دانشگاه ها برگزار شد.

مجید واحدی اظهار کرد: نقش اساتید در احیای امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاهها، آسیب شناسی ترک امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاهها، نقش امر به معروف و نهی از منکر در پویایی جنبش دانشجویی، نقش منابع آموزشی در توسعه و ترویج امر به معروف و نهی از منکر، امــر بــه مـعــروف و نـــهی از مــنکـر و سـلامـت اداری،  بررسی موانع فرهنگی و اجتماعی تحقق امر به معروف و نهی از منکر با تاکید بر راهکارها، امر به معروف کارآمدترین دکترین نظارتی اسلام، محورهای اصلی این همایش را تشکیل می دهند.

وی با اشاره به فعالیت های پژوهشی دانشگاه پیام نور استان در 6 ماه گذشته ، ادامه داد: 60 مقاله و 42 کتاب توسط اعضای هیئت علمی این دانشگاهدر طول این مدت  نوشته شده است.

دبیر همایش راهکارهای تحقق و توسعه امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاه نیز در این مراسم گفت: قریب به 140 مقاله و 50 اثر هنری توسط دبیرخانه این همایش دریافت شد که از بین آنها 80 مقاله پس از داوری مورد پذیرش قرار گرفت.

محمد مسعود نیا اضافه کرد: نقش اساتید در احیای امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاهها، آسیب شناسی ترک امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاهها، نقش امر به معروف و نهی از منکر در پویایی جنبش دانشجویی، نقش منابع آموزشی در توسعه و ترویج امر به معروف و نهی از منکر، امــر بــه مـعــروف و نـــهی از مــنکـر و سـلامـت اداری،  بررسی موانع فرهنگی و اجتماعی تحقق امر به معروف و نهی از منکر با تاکید بر راهکارها، امر به معروف کارآمدترین دکترین نظارتی اسلام، محورهای اصلی این همایش را تشکیل می دهند.

وی خاطرنشان کرد: نقطه قوت این همایش در این است که در یک محیط علمی ودانشگاهی راهکار های تحقق  فریضه امر به معروف و نهی از منکر بررسی شد.

گفتنی است همایش یک روزه  راهکارهای تحقق و توسعه امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاه، 26 آذرماه سال جاری به همت دانشگاه پیام نور استان برگزار شد.

/ 0 نظر / 47 بازدید