دعای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان

اللهم کن لولیک القائم بامرک ،‌الحجه بن الحسن المهدی ، علیه و علی آبائه أفضل الصلاه و السلام ، فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً وناصراً ودلیلاً و مویداً ،‌حتی تسکنه أرضک طوعاً و تمتعه فیها طولاً وعرضاً ، و تجعله وذریته من الائمه الوارثین .

اللهم انصره و انتصر به ،‌و اجعل النصر منک له و علی یده ، واجعل النصر له و الفتح علی وجهه ، و لا توجه الأمر الی غیره .

اللهم اظهر به دینک وسنه نبیک صلی الله علیه و آله ،‌حتی لایستخفی بشیء من الحق مخافقه احدٍ من الخلق .

اللهم انی ارغب الیک فی دوله کریمه ، تعزبها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله ،و تجعلنا فیها من الدعاه الی طاعتک و القاده الی سبیلک .

وآتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار و اجمع لنا خیر الدارین و اقض عنا جمیع ما تحب فیهما ، واجعل لنا فی ذلک الخیره برحمتک و منک فی عافیه ،آمین رب العالمین ، وزدنا من فضلک ویدک الملاء، فان کل معط ینقص من ملکه ، و عطاؤک یزید فی ملکک .

 

«خدایا ! برای ولیت که برخاسته بر فرمان توست - حجه بن الحسن المهدی که برترین درود و سلام بر او و پدرانش باد - در این لحظه و همه‌ی لحظات، سرپرست و نگهبان و رهبر و یاریگر و رهنما و تاکیدگر باش تا آنکه با رضامندی در زمینت سکونتش دهی و در طول و عرض زمین بهره‌مندش نمایی و او و فرزندانش را از امامان وارث ] زمین [ قرار دهی !

خدایا !ً یاریش کن و به واسطه‌ی او پیروزی را از جانب خودت برای او و جاری بر دستان او قرار ده ، ظفرمندی را برای او و در برابرش قرار ده و این امر را به جز او به کسی وامنه !

خدایا ! به سبب او دینت و سنت پیامبرت را - که درود خدا بر او و خاندانش باد – آشکار کن تا آنکه هیچ چیزی را از حق - به خاطر پروای احدی از مخلوقاتت - مخفی ندارد !

خدایا ! من اشتیاق آن دولت با کرامت را دارم که با آن اسلام و اهل آن را عزیز می‌گردانی ،‌و نفاق و اهل آن را به خواری می‌کشی ، و ما در آن از اهل دعوت به طاعتت و پیشروان راهت قرار می‌دهی ! و در دنیا و آخرت به ما نیکویی بخش و از عذاب دوزخ نگاهمان دار و خیر دو سرا را برای ما فراهم نما و هر آنچه را دوست داری برای ما در دو عالم روا فرما ! آمین ای پروردگار عالمیان ، و از فضل خودت و عطای بی‌پایانت بر ما بیفزای که هر بخشنده‌ای از دارایی‌اش کاسته می‌شود و عطای تو بر ملکت می‌افزاید».

/ 0 نظر / 3 بازدید