دیدار رسول اکرم(ص) با ابلیس!

سوم اینکه وقتی می خواهند غذا بخورند بسم الله می گویند ومن دیگرنمی توانم غذابخورم و گرسنه می مانم.

چهارم اینکه بعد از غذا خوردن الحمداالله می گویند. 

پنجم اینکه وقتی اسم تو می آید بلند بلند صلوات می فرستند وآنقدر ثواب آن زیاد است که من فرار میکنم 

ششم اینکه وقتی می خواهند کاری بکنند انشاء الله می گویند ومن دیگر نمی توانم در آن کار دخالت کنم وآنها را برهم زنم.

هفتم آنکه صدقه می دهند بااین کار هم گناهانشان آمرزیده می شود وهم هفتاد نوع بلا را از خود دور می کنند. به همین دلیل حضرت نبی اکرم (ص) فرمود: وقتی انسان دستش را در جیبش می کند تا صدقه بدهد هفتاد شیطان دست اورا می گیرند تا اورا منصرف کنند.

هشتم آنانکه قران می خوانند و در خانه ای که قرآن خوانده شود دیگر جایی برای من نمی ماند چون درآن خانه ملائکه رفت وآمد می کنند.

نهم آنکه مرا زیاد لعنت میکنند و باهر لعنت یک زخم در بدنم می افتد وتا زمانیکه آن شخص را به گمراهی نکشانم آنها خوب نمی شوند.

دهم اینکه هنگامی که گناه می کنند سریع توبه می کنند و زحمات مرا به هدر می دهند.

یازدهم اینکه عطسه که می کنند الحمدالله می گویند.
حضرت فرمود :عطسه ازخداوند و خمیازه از طرف شیطان است ،وقتی عطسه می کنید باید الحمد الله بگوئید .

وقتی انسان نماز می خواند شیطان از او دور می شود به خصوص اگر سجده نماز طولانی باشد شیطان از روی ناراحتی فریاد می کشد. حضرت رضا (ع) فرمود: هرکس نماز نخواند از شیطان هم پست تر است. چون شیطان یک خطآ کردوآن هم اینکه بر انسان سجده نکرد ولی انسان اگر نماز نخواند برای خدا سجده نمی کند! 


حضرت محمد (ص)فرمود:مجوزشما برای عبور از پل صراط نماز است(پل صراط پلی هست که از مو باریک تره و باید روی این طناب حرکت کنی تا به اونور طناب که بهشت هست برسیو زیر طناب جهنمه و هرکس اعمالش سنگین باشه یعنی گناهکار باشه نمی تونه رد بشه و اینقدر نماز نخوندن گناه داره که هیچ کس نمی تونه رد بشه اگر نماز خون نباشه). 

وفرمودند: اگرنماز مومن قبول شود بقیه ی اعمال او نیز پذیرفته می شود.در نماز ها نماز صبح خیلی سفارش شده است ودلیل آن این است که در هنگام شب فرشتگان شب پیش انسان هسنتد و اعمال شب را می نویسند وهنگامی که اذان صبح را می دهند فرشتگان شب می روند و جای خود را به فرشتگان روز می دهند پس اگرنماز صبح را بخوانیم در دو پرونده ثبت می شود، آخرین عمل که همین نماز صبح است را فرشتگان می نویسند و اولین چیزی که در پرونده صبح ثبت می شود همان نماز صبح است .

از حضرت امام صادق (ع) منقول است: از صفات مومن این اسن که بسم الله الرحمن الرحیم را درنماز بلند می گوید. اگر سر نماز بسم الله رابلند نگوئیم شیطان تاپایان نماز برروی شانه انسان می نشیند وانسان را وسوسه می کند ونیز فرمودند:هرکس بعد از تکبیر نماز (قبل از شروع حمد)اعوذبالله من شیطان ارجیم را بگوید به اندازه هرمویی که در بدن اوست هزار حسنه برای او می نویسند.

پیامبر(ص) فرمود: هرکس بعد از نماز تسبیحات حضرت زهرا (34 الله اکبر- 33الحمدالله- 33سبحان الله) بگویدبه خصوص اگر با انگشتانش بشمارد همان دستهایش او را در قیامت شفاعت می کنند.

انشا الله مفید واقع شود.

 

/ 0 نظر / 12 بازدید