به گزارش ستاد یادواره شهدا منطقه راه آهن تبریز گروه تواشیح و مدیحه سرایی معراج تبریز در این مراسم حضور می یابند لازم به ذکر است این گروه یکی از گروههای تواشیح و مدیحه سرایی برتر استان آذربایجانشرقی می باشد.