با سلام به گزارش ستاد یادواره شهدا منطقه راه آهن تبریز دبیر ستاد این یادواره جناب آقای مهندس رحیم رضاخانی اعلام فرمودند در مراسم اولین یادواره منطقه راه اهن تبریز رئیس محترم شورای شهر تبریز جناب آقای مهندس جواد ششگلانی در این مراسم حضور خواهند داشت.