بدینوسیله به اطلاع تمامی عزیزان میرساند سامانه پیامک دومین یادواره شهدای منطقه راه

آهن تبریز به شماره 30001222100124 افتتاح شد و آماده دریافت

نظرات و پیشنهادات مردم شهیدپرور میهن اسلامی ایران میباشد.